Bajkowa ląka

Ostatnia galeria

ZAKOŃCZENIE ROKU GR...

2019-06-27(19:36:14)

Kontakt

tel.: 091 4871435

email: dyrektor@pp10.szczecin.pl

ul. Wołogoska 5

71-131 Szczecin

Aktualności

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA II EDYCJA

plakatdrugaedycja


Od marca do czerwca 2019 roku bierzemy udział w II edycji Międzynarodowego Programu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” . Honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Autorem i koordynatorem jest Ludmiła Fabiszewska –nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

 Cele:

 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej
 • rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu)
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną
 • poznanie legend i baśni polskich
 • dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury
 • okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem"
 • kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji
 •  rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym

            Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową


Copyright (c) Bajkowa ląka 2009 projekt i realizacja: frozen.pl