Bajkowa ląka

Ostatnia galeria

ZAKOŃCZENIE ROKU GR...

2019-06-27(19:36:14)

Kontakt

tel.: 091 4871435

email: dyrektor@pp10.szczecin.pl

ul. Wołogoska 5

71-131 Szczecin

Aktualności

KONKURS "ZACZYTANA KRÓLEWNA, ZACZYTANY RYCERZ"

PRZYPOMINAMY, ŻE KONKURS "ZACZYTANA KRÓLEWNA, ZACZYTANY RYCERZ" TRWA DO 17 MAJA 2019 R.

„ZACZYTANA KRÓLEWNA, ZACZYTANY RYCERZ”

KONKURS CZYTELNICZY DLA RODZIN

 

Serdecznie zapraszamy całe rodziny do udziału w konkursie na największą ilość poświęconego czasu na czytanie utworów (bajek, baśni, wierszy, opowiadań, legend) swoim dzieciom.

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Temat konkursu: „Zaczytana królewna, zaczytany rycerz” –konkurs na największą ilość poświęconego czasu na czytanie utworów swojemu dziecku w określonym terminie.

Czas trwania konkursu: od 15 kwietnia do 17 maja 2019 r.

Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 10 w Szczecinie

Opiekun: Edyta Karnacewicz

 

2.     CELE KONKURSU:

 

·        kształtowanie zainteresowań czytelniczych,

·        poznawanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, wierszy, bajek, baśni, legend) z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka,

·        ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób starszych,

·        kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania,

·        zacieśnienie więzi emocjonalnej z dzieckiem poprzez wspólnie spędzony czas na czytaniu,

·        pogłębienie współpracy z Rodzicami Naszego Przedszkola.

 

3.     UCZESTNICY KONKURSU: dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami.

 

4.     WYMAGANIA KONKURSOWE:

 

·        czytanie dziecku i zanotowanie ilości poświęconego czasu na czytanie poprzez wypełnienie arkusza „Zaczytana królewna, zaczytany rycerz” (DOSTĘPNY W HOLLU PRZEDSZKOLA i na stronie www.pp10.szczecin.pl w zakładce: dla rodziców)

·        dostarczenie wypełnionych arkuszy wychowawczyniom.

 

 

     5.  KRYTERIA OCENY:

·        największa ilość poświęconego czasu na czytanie utworów swojemu dziecku

 

    6. NAGRODY

·         dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody,

·         ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie trwania Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz opublikowane wraz z nazwiskami laureatów na stronie internetowej przedszkola (www.pp10.szczecin.pl)

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Copyright (c) Bajkowa ląka 2009 projekt i realizacja: frozen.pl