Bajkowa ląka

Kontakt

tel.: 091 4871435

email: dyrektor@pp10.szczecin.pl

ul. Wołogoska 5

71-131 Szczecin

Grupy

Grupa II

GRUPA II - BIEDRONKI

NAUCZYCIELKI:    
mgr Katarzyna Plister
mgr Justyna Łęga


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE II

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
realizowana w godzinach 9.00 - 14.00

6.30 - 8.15 - schodzenie się dzieci z różnych grup wiekowych.
 Zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne,
manipulacyjne, stolikowe, tematyczne i in.
8.15 - 8.40 - ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno-ruchowe; przygotowanie do posiłku,toaleta
8.40 - 9.00 - śniadanie
9.00 - 9.20 - organizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych w oparciu o program
"Od zabawy do nauki"; wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
9.20 - 10.00 - inne formy aktywizoania dziecka; zajęcia wspomagająco-korygujące,
warsztaty językowe, sportowe, teatralne, uroczystości
10.00 - 10.30 - czynności higieniczno-porządkowe w sali, w łazience.
Przygotowanie do II śniadania; II śniadanie. Czynności samoobsługowe w łazience,
w szatni przed wyjściem na świeże powietrze
10.30 - 11.30 - pobyt na powietrzu: swobodne i zorganizowane formy aktywności
psychoruchowej: gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
i meteorologiczne, prace porządkowe
W przypadku przeciwwskazań pogodowych organizacja innych form aktywności dziecka:
zabaw swobodnych, warsztatów plastycznych, językowych itp
11.30 - 12.30 - czynności higieniczno-porządkowe związane z powrotem z podwórka
w szatni, w łazience; przygotowanie do obiadu; obiad;ćwiczenia i techniki relaksacyjne,
czytanie literatury dziecięcej; mycie zębów
12.30 - 13.30 - zabawy swobodne dzieci realizowane wg zainteresowań i potrzeb
dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
13.30 - 13.50 - organizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych w oparciu o program
"Od zabawy do nauki"; wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
13.50 - 14.00 - czynności higieniczno-porządkowe; przygotowanie do podwieczorku
Podwieczorek
14.00 - 16.30 - kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne,
stolikowe, słuchanie opowiadań, zabawa wg zainteresowań dzieci;
zajęcia wspomagające rozwój dzieci indywidualne lub zespołowe wg programu nauczyciela.
 

Copyright (c) Bajkowa ląka 2009 projekt i realizacja: frozen.pl