03 Poniedziałek
PP10 ŁĄKA 01
PP10 ŁĄKA 02
PP10 ŁĄKA 03
PP10 ŁĄKA 04
PP10 ŁĄKA 05
PP10 ŁĄKA 06
PP10 ŁĄKA 07
PP10 ŁĄKA 08
PP10 ŁĄKA 09
PP10 ŁĄKA 10
PP10 ŁĄKA 11
PP10 ŁĄKA 12
PP10 ŁĄKA 13

Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Wołogoska 5
71-131 Szczecin
tel.: 91 487-14-35
e-mail: dyrektor@pp10.szczecin.pl

Aktualności

Koncert muzyczny
6 września 2022

Koncert Pro Musica pt. ,,Jesienny koncert na trzy świercze"

21.09. 2022 r. (środa)

9:00- 9:40 - gr. XI, gr. IV i gr. II

10:00- 10:40 - gr. III, gr. XII i gr. I

10:45-11:25 - gr. V, gr. VI i gr. VIII

11:30- 12:10 -  gr. IX, gr. X i gr. VII

Wycieczka przedszkolna
5 września 2022

Informujemy, że odbędzie się wycieczka przedszkolna. Grupy starsze: V,VI, VII, VIII, IX, X odwiedzą Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, zaś grupy młodsze: I, IV, XI i XII Zieloną Przystań nad Płonią. Prosimy aby w dniu wycieczki przyprowadzać dzieci  do przedszkola do godziny 8:30.

Grupy starsze (Zalesie)

27.09. 2022 r. Gr. VI (Sówki) i Gr. X (Żabki)

28.09,2022 r. Gr. VII Mrówki i Gr. V (Pszczółki)

29.09. 2022 r. Gr. Słoneczka i Gr. IX (Jeżyki)

 

Grupy młodsze (Płonia)

22.09.2022 r. Gr. I (Motylki), Gr. IV (Świetliki), Gr. XI (Pasikoniki), GR. XII (Żuczki)

 

Linki

Koncepcja pracy przedszkola na lata 2020-2025

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W SZCZECINIE
„BAJKOWA ŁĄKA” NA LATA 2020 – 2025
 
Rok szkolny 2020/2021
 
„ W świecie nowych technologii”
 
Zadanie: 
Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Stosowanie nowoczesnych urządzeń w celu uatrakcyjnienia zajęć (tablica multimedialna, programy do nauki programowania, kodowania, gry edukacyjne). Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
Uczy się przez zabawę
W atrakcyjny sposób zdobywa wiedzę
Rozwija dużą motorykę i koordynację wzrokowo - ruchową
Ćwiczy spostrzegawczość, szybkość reakcji, pamięć i uwagę
Poznaje i rozumie otaczający je świat, zdobywa nowe doświadczenia 
Zdobywa wiedzę za pośrednictwem wielu zmysłów
Wie, jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii
 
Rok szkolny 2021/2022
 
„ Zdrowo jem, więcej wiem ”
 
Zadanie:
Propagowanie zachowań prozdrowotnych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci, uświadomienie rodzicom, jak powinna wyglądać pełnowartościowa dieta dziecka,
 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
Jest zainteresowane własnym zdrowiem
Posiada wiedzę na temat pochodzenia produktów spożywczych
Przełamuje opór przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych
Kształtuje u siebie nawyk jedzenia warzyw i owoców
Rozumie znaczenie witamin dla zdrowia,
Jest świadome znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw oraz innych produktów (pieczywo, nabiał, mięso, ryby, miód),
Zna zagrożenia wynikające z niezdrowego trybu życia i niewłaściwego odżywiania,
Stara się nie spożywać produktów niekorzystnych dla zdrowia,
Rozumie znaczenie sportu dla zdrowia
 
 
Rok szkolny 2022/2023
 
„Jestem eko ”
 
Zadanie: 
Kształtowanie u dzieci wrażliwości ekologicznej, postaw ekologicznych, uwrażliwianie na piękno i konieczność ochrony przyrody.
 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
Jest wrażliwe na piękno przyrody
Wie, że trzeba ją chronić i szanować
Czuje się odpowiedzialne za otaczające je środowisko
Chętnie uczestniczy w bezpośrednich kontaktach i obserwacjach przyrodniczych
Właściwie reaguje na niszczenie środowiska przez innych
Rozumie zależność człowieka od przyrody i przyrody od człowieka
Wyciąga właściwe wnioski i przewiduje skutki określonej działalności człowieka
 
Rok szkolny 2023/2024
 
„Śpiewam lepiej niż w operze… – projekt chór”
 
Zadanie: 
Wychowanie świadomych odbiorców sztuki, rozwijanie zainteresowań muzycznych, muzykalności, wrażliwości, 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
 
Czerpie satysfakcję ze wspólnego śpiewania
Otwiera się na świat kultury wysokiej
Uczy się dyscypliny i współpracy
Doskonali słuch muzyczny i poczucie rytmu
Kształtuje nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
Wdraża się do występów publicznych
 
 Rok szkolny 2024/2025
 
„Gimnastyka buzi i języka”
 
Zadanie : 
Wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy, kształtowanie prawidłowej wymowy i umiejętności porozumiewania się, włączanie rodziców i do świadomej współpracy nad rozwojem mowy i kształtowaniem prawidłowej wymowy, pedagogizacja rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy, podnoszenie kompetencji w zakresie wspierania rozwoju mowy dzieci 
 
 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
 
Swobodnie i poprawnie wypowiada się na określony temat
Poszerza swoje możliwości artykulacyjne i fonacyjne
Wzbogaca zasób słownictwa czynnego i biernego
Prawidłowo dokonuje analizy i syntezy słuchowej,
Wykazuje zainteresowanie słowem mówionym, śpiewanym, czytanym
Umie ćwiczyć samodzielnie oraz współdziałać w grupie
Wzmacnia poczucie własnej wartości i umie pokonywać trudności
Umie koncentrować uwagę na ćwiczeniach i zabawach
 
 

Kontakt

Przedszkole Publiczne nr 10

ul. Wołogoska 5
71-131 Szczecin

tel.: 91 487-14-35
e-mail: dyrektor@pp10.szczecin.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.