03 Poniedziałek
PP10 ŁĄKA 01
PP10 ŁĄKA 02
PP10 ŁĄKA 03
PP10 ŁĄKA 04
PP10 ŁĄKA 05
PP10 ŁĄKA 06
PP10 ŁĄKA 07
PP10 ŁĄKA 08
PP10 ŁĄKA 09
PP10 ŁĄKA 10
PP10 ŁĄKA 11
PP10 ŁĄKA 12
PP10 ŁĄKA 13

Przedszkole Publiczne nr 10
ul. Wołogoska 5
71-131 Szczecin
tel.: 91 487-14-35
e-mail: dyrektor@pp10.szczecin.pl

Aktualności

Koncert muzyczny
6 września 2022

Koncert Pro Musica pt. ,,Jesienny koncert na trzy świercze"

21.09. 2022 r. (środa)

9:00- 9:40 - gr. XI, gr. IV i gr. II

10:00- 10:40 - gr. III, gr. XII i gr. I

10:45-11:25 - gr. V, gr. VI i gr. VIII

11:30- 12:10 -  gr. IX, gr. X i gr. VII

Wycieczka przedszkolna
5 września 2022

Informujemy, że odbędzie się wycieczka przedszkolna. Grupy starsze: V,VI, VII, VIII, IX, X odwiedzą Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, zaś grupy młodsze: I, IV, XI i XII Zieloną Przystań nad Płonią. Prosimy aby w dniu wycieczki przyprowadzać dzieci  do przedszkola do godziny 8:30.

Grupy starsze (Zalesie)

27.09. 2022 r. Gr. VI (Sówki) i Gr. X (Żabki)

28.09,2022 r. Gr. VII Mrówki i Gr. V (Pszczółki)

29.09. 2022 r. Gr. Słoneczka i Gr. IX (Jeżyki)

 

Grupy młodsze (Płonia)

22.09.2022 r. Gr. I (Motylki), Gr. IV (Świetliki), Gr. XI (Pasikoniki), GR. XII (Żuczki)

 

Linki

Przyjęte kierunki na lata 2015 - 2020

 
Rok szkolny 2015/2016
„ Podróż ku wartościom ”
 
Zadanie:
Uczenie wartości moralnych skłaniających do zachowań, które są dobre dla wszystkich i nikogo nie krzywdzą.
 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
 • Troszczy się o uczucia innych, dba o ich dobro.
 • Czerpie przyjemność z tego co dobre.
 • Uczy się pokojowych  sposobów rozwiązywania napięć i konfliktów.
 • Przyswaja normy i zasady postępowania, akceptowane społecznie.
 • Przechodzi od emocji słabo uświadomionych do świadomej kontroli.
 • Wyraża własne emocje w różnych formach aktywności.
 • Mówi prawdę, nawet gdy jest dla niego niewygodna i może narazić na przykrości.
 • Starannie i należycie wykonuje swoje prace i obowiązki.
 • Przyznaje się do winy i naprawia wyrządzone przez siebie szkody.
 
 
 
 
Rok szkolny 2016/2017
„Przedszkolak przyszłym czytelnikiem”
 
Zadania: 
 1. Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.
 2. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki, jako źródła wiedzy i przeżyć.
 3. Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do podjęcia trudu nauki czytania.
 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
 • Systematycznie korzysta z kącików książki.
 • Wypożycza książeczki wspólnie z rodzicami z biblioteki publicznej.
 • Wzbogaca zasób słownictwa.
 • Wzbogaca wrażenia i doznania estetyczne.
 • Szanuje książki.
 • Jest śmiałe i otwarte na kontakty.
 • Współdziała w zespole, dobiera role podczas zabawy w teatr i wciela się w role bohaterów z bajek.
 • Konstruuje dłuższe wypowiedzi na temat czytanych bajek, opowiadań.
 • Potrafi uważnie słuchać tekst czytany.
 • Zna utwory literackie dla dzieci oraz ich autorów.
 • nteresuje się tekstem i literami.
 • Podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy.
 • Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.
 
 
 
Rok szkolny 2017/2018
„Przedszkolak widzem i aktorem”
 
Zadanie:
Małe formy sceniczne jako element stymulowania rozwoju moralnego oraz kształcenia mowy i myślenia w procesie intelektualnego rozwoju dziecka.
 
 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
 • Umie podejmować słuszne decyzje i trwały sukces.
 • Buduje harmonię w życiu jemu najbliższych oraz w jego otoczeniu.
 • Odgrywa rolę w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem.
 • Wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, na przedstawieniu i w teatrze.
 • Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w tańcach i muzykowaniu.
 • Tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych a także improwizuje ją ruchem.
 • Umie wypowiadać się w różnych technikach teatralnych.
 
 
 
Rok szkolny 2018/2019
„Przedszkolak –Mały Patriota” 
 
Zadanie:
Rozwijanie postaw patriotycznych ,umacnianie więzi z krajem ojczystym i regionem.
 
 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
 • Zna symbole narodowe i ich znaczenie (godło, barwy, hymn).
 • Rozwija zainteresowania pięknem i bogactwem kraju z wykorzystaniem obrazów, albumów, filmów.
 • Posługuje się poprawną polszczyzną i jest uwrażliwiony na piękno języka polskiego, wiersze, opowiadania , legendy .
 • Poznaje tradycje ludowe: gwara, taniec, przyśpiewki, dzielenie się opłatkiem, choinka, śmigus dyngus, pisanki.
 • Poznaje historię i kulturę Polski oraz własnej miejscowości.
 • Bierze udział w różnych patriotycznych uroczystościach lokalnych.
 • Zna wybitnych Polaków i uczy się do nich szacunku.
 
 
 
Rok szkolny 2019/2020
„Zdrowe dzieciństwo bez telewizora i komputera”
 
Zadanie:
Wychowanie jako trening od dyscypliny i kontroli dorosłych do samodyscypliny i samokontroli.  
 
WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:
 • Uczy się dobrej organizacji i pracowitości.
 • Uczy się mądrego korzystania z mediów i nośników informacji.
 • Korzysta z bibliotek i czytelni.
 • Potrafi uważnie słuchać tekstu czytanego.
 • Podejmuje próby samodzielnego czytania.
 • Posiada umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
 • Dba o własne zdrowie, chroni je i wspomaga.
 • Posługuje się pomysłowością i wyobraźnią twórczą we wszystkich rodzajach aktywności.
 • Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 
 

Kontakt

Przedszkole Publiczne nr 10

ul. Wołogoska 5
71-131 Szczecin

tel.: 91 487-14-35
e-mail: dyrektor@pp10.szczecin.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.